Prawnik specjalizujący się w prawie pracy w Bottropie

W przypadku wszystkich kwestii związanych z prawem pracy mogą Panstwo liczyć na fachową wiedzę Pani Aleksandry Kolodziej, specjalisty od prawa pracy. Pani Kolodziej reprezentuje Panstwa interesy zarówno sądowo, jak i pozasądowo. Porada może być również w języku polskim. Spotkania krótkoterminowe są możliwe.

Prawo pracy adwokat

Prawo pracy adwokat

kancelaria Kolodziej

Porady dotyczące prawa pracy

Poniżej znajduje się fragment z zakresu poradnictwa pracy, który oferuje prawnik Kolodziej. Ponieważ problemy i trudności są bardzo indywidualne, ostateczny zarys jest prawie niemożliwy.

Umowa o pracę

Pierwsze problemy mogą powstać, gdy umowa o pracę zostanie przedwcześnie podpisana bez kompleksowego zbadania przez prawnika. Jako pracownik szybko podpisujesz umowę o pracę zawierającą niekorzystne klauzule. Ale nawet jako pracodawca można natknąć się na jedną lub drugą pułapkę. W przypadku prowadzenia sporów prawnych stwierdza się np. , że ​​postanowienie umowne, do którego się odwołuje, jest nieskuteczne. Aby uniknąć tych niepewności, wazna jest kompleksowa porada prawna. Prawnik Kolodziej chętnie Panstwu w tym pomoże.

Upomnienie

W trwającym stosunku pracy mogą pojawić się trudności wymagające porady od prawnika. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz porady prawnej, ponieważ otrzymałeś upomnienie od swojego pracodawcy, czy też chcesz upomnieć swojego pracownika jako pracodawca, prawnik Kolodziej jest do Twojej dyspozycji. Ponieważ zasadność upomnienia jest sprawdzana w możliwym późniejszym procesie ochrony przed zwolnieniem, warto na wczesnym etapie unikać możliwym błędom.

Urlop

Nawet po przyznaniu urlopu mogą wystąpić napięcia między pracodawcą a pracownikiem. Aby być po bezpiecznej stronie, ważna jest wczesna porada prawna. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że na przykład jako pracownik otrzymasz upomnienie, ponieważ podjąłeś urlop w opinii pracodawcy z własnej inicjatywy.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Dla wielu rodziców, po pierwszym oczekiwaniu na dziecko, wkrótce powstaje pytanie, w jaki sposób utrzyma się stosunek pracy. Jakie są prawa matki oczekującej? Jaka ochrona jest dostępna w tej konkretnej sytuacji? Ale kwestia, w jaki sposób stosunek pracy można zaplanować po urodzeniu dziecka, dotyczy również wielu rodziców. Prawnik Kolodziej oferuje kompetentne i obszerne porady. W osobistej konsultacji można wyeliminować wszystkie niejasności.

Wypowiedzenie

Jeśli otrzymałeś wypowiedzenie od swojego pracodawcy, wymagana jest szybka reakcja. Przeciwko rozwiązaniu stosunku pracy należy wnieść pozew do sądu pracy w terminie trzech tygodni. Niezachowanie terminu ma ten skutek, że nawet nieważne wypowiedzenie traktuje się jako ważne.  Okres postępowania sądowego rozpoczyna się wraz z otrzymaniem pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę.Wypowiedzenie stosunku pracy może nastąpić podczas urlopu albo choroby pracownika. Niezachowanie terminu wniesienia pozwu może nawet doprowadzić do utraty roszczeń na ogólnie uzasadnione wynagrodzenia. Aby uniknąć możliwych trudności, ważne jest, aby skonsultować się z prawnikiem. Jeśli otrzymałeś już wypowiedzenie, skonsultuj się z nami.

Możesz  skontaktować się z nami przez e-mail pod adresem info@porada-prawna.de, telefonicznie 02041-3806001 lub ustal termin bezpośrednio online pod następującym linkiem:Termin.

Rozwiązanie umowy

Czasami zakończenie istniejącego stosunku pracy leży w interesie obu stron. W takim przypadku sensowne jest zawarcie umowy o rozwiązaniu, która dotyczy polubownego rozwiązania umowy o pracę. Ale są tu także zagrożenia. Jeśli umowa o anulowaniu nie spełnia pewnych warunków, może się zdarzyć, że Federalna Agencja Zatrudnienia (Bundesagentur für Arbeit) nałoży okres blokady. W takim przypadku pracownik byłby uprawniony do zasiłku dla bezrobotnych po upływie trzymiesięcznego okresu oczekiwania. Aby obejść te problemy, wskazane jest uzyskanie porady prawnej przed podpisaniem umowy.